info
خیلی ممنون که به این سایت سر زدید.

درباره کلینیک سیرنا

فعالیت این مجموعه درمانی از سال 1384 با تاسیس اولین درمانگاه شبانه روزی در مرکز تهران واقع در خیابان انقلاب شروع شد و پس از آن به فاصله دو سال با ایجاد مراکز جدید در مناطق دیگر سعی در توسعه فعالیت درمانی خود داشته است این مجموعه درمانی با شعار "دندانپزشکی برای همه" اهتمام خویش را در بالا بردن کیفیت و کمیت خدمات درمانی داشته است. اینک در مناطق مختلف تهران از جمله: میدان فردوسی، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، خیابان مطهری میدان صادقیه و تهرانپارس دارای مراکز مجهز می باشد. مدیریت این مجموعه درمانی با برادران دکتر هرندی : دکتر مجتبی ، دکتر محسن، محمد مهدی صفار هرندی می باشد. فعالیت این مجموعه با 6 دندانپزشک و پرسنل شروع و در حال حاضر با بیش از 20 دندانپزشک و 30 پرسنل به افق های بلندتری می نگرد.