لنف ادم

لنف ادم چیست

تعریف لنف ادم:لنف ادم تورم غیر طبیعی عضو، ناشی از تکامل ناقص بافت لنفاوی یا آسیب بافت لنفاوی میباشد. لنف ادم بیماری مزمن و آسیب رساننده ای میباشد.

1394/05/17 191 1 2لنف ادم قابل درمان است

سه مرحله لنف ادم:

  1. مرحله اول: عضو متورم شده و حاوی مایع دارای پروتئین است.
  2. مرحله دوم: افزایش بافت همبندی و چربی، باعث سخت شدن و تغییرات پوستی و بافتی می شود.
  3. مرحله سوم:با افزایش شدید حجم عضو ,سخت شدن پوست ,ایجاد هیپرکراتوز و پاپیلوماتوز تظاهر می کند.عفونت به صورت سلولیت و باد سرخ به کرات در مبتلایان به لنف ادم رخ می دهد.
1394/05/04 292 1 1
بازگشت به صفحه اصلی