درباره ما

لندو نام یک رستوران ایتالیایی نیست ، نام یک خوراکی سیستان و بلوچستانی است
یکی از اصلی ترین تفریحات مردم کشور ما گذشته از خوب یا بد بودن آن رستوران رفتن است باید سعی کرد رستوران های خوب را شناخت تا یک تفریح چند ساعته به بیماری حتی چندین ساله مبدل نشود.
باید فرهنگ غذای سالم خوردن را به مردم آموخت، وقتی تغذیه درست داشته باشی، روان آرام تری داری و فکر های بهتری هم خواهید کرد و در زندگی هم سلامت بهتر روحی و روانی و جسمی بهتری خواهید داشت.
مردم می آیند رستوران ما که از غذای خانه کمی دور شوند ولی ما باز به آنها غذای خانگی می دهیم ، با این تفاوت که غذای خانه ما با غذای خانه آنها فرق دارد ، این را مشتری های سیستان و بلوچستانی متوجه می شوند ، چون اصل غذاهای ما از انواع غذاهای آن دیار است.
در کنار غذاهای محلی غذاهایی که نام آشنا هم هستند وجود دارد مثل همبرگر ، ولی همبرگرهای ما دست ساز هستند و با فرمول خاص «لندو» پخته می شوند که از پرطرفدارترین غذاهای رستوران هم هستند.
محمدرضا هدایتی