چشم انداز رستوران لندو

تنها انگیزه ای که باعث شد رستوران بزنم این بود که فضایی ایجاد کنم تا اگر خانواده ها و مردم بخواهند روزی یا شبی را بیرون از خانه غذا صرف کنند رستورانی باشد که غذای سالم مقابل آنها قرار دهد و تغذیه سالمی داشته باشند. البته باید تاکید کنم رستوران «لندو» تنها رستوران سالم تهران نیست ولی می توانم ادعا کنم که همه پرسنل آن دلسوزانه دلشان می خواهد بهترین غذا را با بهترین کیفیت و سلامت در اختیار مشتری قرار دهند. در هیچ کدام از خوراکی های رستوران ما مواد صنعتی، سوسیس و کالباس استفاده نمی شود ، گوشت را به روز می خریم ، روغن را زود عوض می کنیم.
دوست دارم از همه اقشار جامعه در رستورانم حضور داشته باشند ، برای همین قیمت ها را به تناسب توان قشرهای مختلف تعیین کرده ایم.
در این رستوران یک طرح خیریه اجرا می شود ، هر کسی که اینجا غذا بخورد می تواند تعدادی غذا هم برای خیریه سفارش دهد که دراین صورت هم غذای خودش شامل 20 درصد تخفیف می شود هم غذایی که برای خیریه سفارش داده است به نفع خیریه پرداخت می شود .
محمدرضا هدایتی