خدمات

موسسه رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان کیهان با برخورداری از مجهز ترین دستگاه های روز دنیا و مجرب ترین متخصصین در منطقه ی گیشا دایرمی باشد.سیستم های تصویر برداری این مرکز با اختصاص فضاهای بسیار مناسب و استاندارد و با آمادگی جهت ارایه گزارش در اسرع وقت و با حداقل زمان در خدمت مراجعه کننده گان می باشد.

خدمات این مرکز شامل :

1) رادیولوژی (عمومی و اختصاصی)

2) سونوگرافی (4D-داپلر)

3) سونوگرافی تخصصی حاملگی (NT-NB-تشخیص آنومالی های جنین و...)

4) ماموگرافی

5) پانورکس (OPG)

6) سفالومتری

7) پری اپیکال

8) NST

9) انواع بیوپسی

10) سنجش تراکم استخوان (دانسیتو متری)